საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

სასწავლო ცხრილი (ბაკალავრიატი და მაგისტრატურა)

უკან დაბრუნება

სასწავლო ცხრილი (ბაკალავრიატი)

 

I კურსი I ჯგუფი

I კურსი II ჯგუფი

I კურსი III ჯგუფი

I კურსი IV ჯგუფი

I კურსი V ჯგუფი


II კურსი I ჯგუფი

II კურსი II ჯგუფი

II კურსი III ჯგუფი

II კურსი IV ჯგუფი

II კურსი V ჯგუფი


III კურსი I ჯგუფი

III კურსი II ჯგუფი

III კურსი III ჯგუფი


IV კურსი I ჯგუფი

IV კურსი II ჯგუფი

 

სასწავლო ცხრილი (მაგისტრატურა)

 

I კურსი I სემესტრი

II კურსი III სემესტრი