საქართველოს ფიზიკურ აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა

უკან დაბრუნება

საქართველოს ფიზიკურ აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა