საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

საქართველოს ფიზიკურ აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა

უკან დაბრუნება

საქართველოს ფიზიკურ აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის განვითარების გეგმა