საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის დებულება

უკან დაბრუნება

საქართველოს    ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის  სახელმწიფო   სასწავლო  უნივერსიტეტის დებულება