საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

კონკურის ჩატარების დებულება

უკან დაბრუნება

კონკურის ჩატარების დებულება