საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ სტუდენტებთან ჩატარებული კვლევის მიმოხილვა  -  ოქმი N6;  ფოტო გალერეა

___________________________________________________________________________________________________

2018-2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი

(ცხრილები)


I კურსი, I ჯგუფი

I კურსი, II ჯგუფი

I კურსი, III ჯგუფი

II კურსი, I ჯგუფი

II კურსი, II ჯგუფი

II კურსი, III ჯგუფი

III კურსი, I ჯგუფი

III კურსი, II ჯგუფი

IV კურსი, I ჯგუფი

IV კურსი, II ჯგუფი

IVკურსი, III ჯგუფი

 

________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა  ფაკულტეტის ღონისძიებათა კალენდარი 25 აპრილი - 30 მაისი

____________________________________________________________

განცხადება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის   მწვრთნელთა  და  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის      დეკანის არჩევნების შესახებ 12.02.2015;

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრები

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დებულება

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის წიგნები 

____________________________________________________________________________