საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

დასკვნითი  გამოცდების  განრიგი 2018/19 სასწ. წლის გაზაფხულის სემესტრი

(ცხრილი)

 

I კურსი

II კურსი

III კურსი

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის გზამკვლევი

_________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის ღონისძიებათა კალენდარი - გაზაფხული 2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის ღონისძიებათა კალენდარი 2017/2018 სასწ.წ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ სტუდენტებთან ჩატარებული კვლევის მიმოხილვა  -  ოქმი N6;  ფოტო გალერეა

_________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრები

_________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დებულება

_________________________________________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის წიგნები 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________