საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

დასკვნითი  გამოცდების  განრიგი 2018/19 სასწ. წლის გაზაფხულის სემესტრი

(ცხრილი)

 

I კურსი

II კურსი

III კურსი

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის მასწავლებლის მომზადების ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის შესახებ სტუდენტებთან ჩატარებული კვლევის მიმოხილვა  -  ოქმი N6;  ფოტო გალერეა

 

 

________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა  ფაკულტეტის ღონისძიებათა კალენდარი 25 აპრილი - 30 მაისი

____________________________________________________________

განცხადება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის   მწვრთნელთა  და  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის      დეკანის არჩევნების შესახებ 12.02.2015;

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრები

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დებულება

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის წიგნები 

____________________________________________________________________________