საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

2017-2018 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

(ცხრილები)


I კურსი, I ჯგუფი

I კურსი, II ჯგუფი

I კურსი, III ჯგუფი

II კურსი, I ჯგუფი

II კურსი, II ჯგუფი

III კურსი, I ჯგუფი

III კურსი, II ჯგუფი

III კურსი, III ჯგუფი

 

________________________________________________________________________________________________

მწვრთნელთა  ფაკულტეტის ღონისძიებათა კალენდარი 25 აპრილი - 30 მაისი

____________________________________________________________

განცხადება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის   მწვრთნელთა  და  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის      დეკანის არჩევნების შესახებ 12.02.2015;

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის შემადგენლობაში შემავალი კათედრები

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის დებულება

____________________________________________________________

მწვრთნელთა ფაკულტეტის წიგნები 

____________________________________________________________________________