ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

I კურსი I ჯგუფი 2016-2017 ს/წ II (გაზაფხულის) სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი

II კურსი I ჯგუფი 2016-2017 ს/წ IV (გაზაფხულის) სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი

II კურსი II ჯგუფი 2016-2017 ს/წ IV (გაზაფხულის) სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი

III კურსი 2016-2017 ს/წ VI (გაზაფხულის) სემესტრის მეცადინეობის ცხრილი

_______________________________________________________

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა


განცხადება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის   მწვრთნელთა  და  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის      დეკანის არჩევნების შესახებ 12.02.2015;

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადმიური პერსონალი

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დებულება

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის კათედრები:

1. ადამიანის ანატომიის, ფიზიოლოგიის, ბიოლოგიის, ბიოქიმიისა და

ბიომექანიკის კათედრა;

2. სპორტული მედიცინის, სამკურნალო ფიზიკური აღზრდისა და

რეაბილიტაციის, ჰიგიენისა და მასაჟის კათედრა;

3. ქართული და ინგლისური ენების კათედრა;

4. პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიისა და სოციოლოგიის კათედრა; 

5. კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა