საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

უკან დაბრუნება

 

2018-2019 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრი

(ცხრილები)

I კურსი I ჯგუფი

I კურსი II ჯგუფი

I კურსი III ჯგუფი

I კურსი IV ჯგუფი

I კურსი V ჯგუფი

II კურსი I ჯგუფი

II კურსი II ჯგუფი

II კურსი III ჯგუფი

III კურსი I ჯგუფი

III კურსი II ჯგუფი

_______________________________________________________

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

______________________________________

განცხადება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო   უნივერსიტეტის   მწვრთნელთა  და  ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის      დეკანის არჩევნების შესახებ 12.02.2015;

______________________________________________________

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადმიური პერსონალი

______________________________________

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დებულება