საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

უკან დაბრუნება

 

გურამ ძაგანია  -  ოლიმპიური თამაშები

გურამ ძაგანია - სახელმძღვანელო სპორტის ისტორია

გურამ ძაგანია - ქართული სპორტის მატიანე

გურამ ძაგანია -საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი-პრეზიდენტები

 

 

გურამ ძაგანია - ყველაფერი ოლიმპიურ თამაშებზე

 

ეკოლოგია

ზუბიტაშვილი გიორგი - "ძიუდოს სამსაჯო წესები" (თარგმანი)

გზამკვლევის კრებული სპორტის სახეობებში VII-XII კლასი

სპორტის გზამკვლევი I-VI  კლასები

კალათბურთი

მძლეოსნობა

რაგბი

ფეხბურთი

ფრენბურთი

ხელბურთი 

ნესტან ეგეტაშვილი -მედიცინა ძველ სამყაროში (სალექციო კურსი)

ფინანსური აღრიცხვის საფუძვლები - ლ. ბოჭორიშვილი, ნ. ბებიაშვილი

საწარმოო მენეჯმენტი - ჟ. ორაგველიძე, თ. კილაძე, ლ. ბოჭოიძე

საქართველოს საგადასახდელო ბალანსის სტრუქტურისა და დინამიკის თავისებურებანი - ვ. ვანიშვილი, ზ. ვაშაკიძე, ნ. კიკაჩეიშვილი, გ. ჯუღელი

სამეწარმეო და ტექნოლოგიურ ინოვაციათა მენეჯმენტი - ა. სამადაშვილი

საბუღალტრო აღრიცხვის ფინანსური ანალიზის საფუძვლები - ქ. ნანობაშვილი

საბირჟო საქმის საფუძვლები - გ. ჯოლია

მენეჯმენტის საფუძვლები  - ო. ზუმბურიძე

მენეჯერის უნარ-ჩვევები - ი. მარგალიტაძე 

მარკეტინგის ბიზნეს-პროცესების უნიფიცირებული და იმიტაციური მოდელირება - გ. სურგულაძე,

ლიდერობის ხელოვნება

კონკურენტუნარიანობა. ხარისხისა და პროექტის მენეჯმენტი - გ. ამყოლაძე, თ. ამყოლაძე, გ. გიორგიშვილი, მ. ლომსაძე-კუჭავა 

ბიზნეს–პროექტების მართვის ტექნოლოგიური პროცესების ავტომატიზაცია – ე. თურქია

ბიზნეს–მენეჯმენტი და  გლობალური კონკურენცია – რ. ასათიანი, ს. ასათიანი

სტრტეგიული მენეჯმენტი - მ. თევდორაძე

ადამიანური რესურსების მენეჯმენტი - რ.ბერიძე

МЕНЕДЖМЕНТ Учебник  -В. А. АБЧУК

Одноминутный менеджер строит высокоэффективную команду Кеннет Бланшар, Дональд Керью, Юнайс Паризи-Керью 

менеджмент в вопросах и ответах -Учебное пособие  - А. Н. Чаплина, С.В. Здрестова, Купчигина Т.В.

Общий и специальный менеджмент - О-И А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин

ЭТИКА УПРАВЛЕНИЯ - Л. А. Громова

МЕНЕДЖМЕНТ  ТУРИЗМА -Н.И. Кабушкин

Как эффективно управлять людьми. Психология кадрового менеджмента- Щекин Г.В.

Теоретические основы менеджмента - Н.В. КОМАРОВА

ОСНОВЫ. МЕНЕДЖМЕНТА - А. К. Семенов, В. И. Набоков.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА - Шеметев Александр Александрович

СОВРЕМЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (в схемах) - В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявский

Имидж и самопрезентация в бизнесе -А. А. Альтшуллер

Управление кадрами - Ирина Андреева

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ - Абрамешин А.Е., Воронина Т.П., Молчанова О.П., Тихонова Е.А., Шленов Ю.В.

რეაბილიტოლოგიის  მორფოლოგიური  საფუძვლები - რ. ხეცურიანი, ნ. ქოჩაკიძე ნ. მდივანი, ა. შუკაკიძე, 

გიორგი ზუბიტაშვილი - ქართველ ძიუდოისტთა საშეჯიბრო მოღვაწეობის ანალიზი

თამაზ ჯაში - ფეხბურთი (მეთოდური რეკომენდაციები

ქეთევან ხაზარაძე, მარატ ციცქიშვილი - ფიზიკური აღზრდის და სპორტის ჰიგიენა  (სახელმძღვანელო სტუდენტების და ფიზიკური აღზრის პედაგოგებისათვის)

ხვედელიძე კ., კაკიაშვილი ლ. - ფიტნეს ინსტრუქტორის სახელმძღვანელო

თამაზ გოგიბედაშვილი ქართული ჭიდაობა (ხალხური)- თბილისი, 2017

ალექსანდრე ეგოიანი, ილია ხიპაშვილი, მერაბ  მირცხულავა -  სპორტსმენ სტუდენტთა მხედველობითი რეაქციის შეფასებისა და კორექტირების კომპიუტერული მეთოდი - მეთოდური სახელმძღვანელო -თბილისი 2017

ირბინე! გადახტი! ტყორცნე! IAAFI - ის მეთოდური სახელმძღვანელო მძლეოსნობაში

 ჯემალ ძაგანია, ტრისტან გულბიანი - ხელბურთი (სახელმძღვანელო სპორტის  დარგის უმაღლესი სასწავლებლებისათვის)

 მ. გ. ტუღუში, ალ. გობირახაშვილი - მძლეოსნობა (პირველი ნაწილი) დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის

ნ. ქოჩაკიძე, ნ. მდივანი, ა.შუკაკიძე - სპორტული მორფოლოგია

ნ. ქოჩაკიძე, ნ. მდივანი, ა.შუკაკიძე - დინამიური მორფოლოგია

გიორგი ზუბიტაშვილი - ძიუდოს თეორია და მეთოდიკა 

ჩავა ფრანკფორტ -ნაჩმიასი, დევიდ ნაჩმიასი  -კვლევის მეთოდები სოციალურ მეცნიერებებში

გენადი გიკაშვილი - ფრენბურთის წარმოშობა, ისტორია და განვითარება (მეთოდური მითითებანი)

გენადი გიკაშვილი - საბაკალავრო ნაშრომის მომზადების, გაფორმების და დაცვის წესები (მეთოდური მითითებანი)

გენადი გიკაშვილი საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობის კვლევის მეთოდები ფრენბურთში -მეთოდური სახელმძღვანელ

კარლო მოისწრაფიშვილი - ბიომექანიკა

გენადი გიკაშვილი  - ფრენბურთის ტექნიკის ანალიზი

 მ. გ. ტუღუში, ალ. გობირახაშვილი - მძლეოსნობა (მეორე ნაწილი) დამხმარე სახელმძღვანელო სტუდენტებისა და მაგისტრანტებისათვის

___________________________

1.  ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა და მეთოდიკის საფუძვლები, I“ - . კახიძის რედაქტორობით (2002)


2. ოლიმპიური თამაშები“ - . ძაგანია (2003)


3.  სპორტის ფსიქოლოგია“ - . ყოლბაია (2003)


4. ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა და მეთოდიკის საფუძვლები, II“ - . კახიძის რედაქტორობით (2004)


5. სპეციალური ოლიმპიადა და ადაპტიური ფიზიკური აღზრდა“ - . მიქიაშვილი (2005)


6. სპორტის ფსიქოლოგიური საფუძვლები“ -. დვალი (2006)


7. ბატუტზე ხტომები“ -. პაპუკაშვილი, . ბერიანიძე. ლეშკაშელი (2007)


8.ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის თეორიისა და მეთოდიკის საფუძვლები, III“ - . კახიძის რედაქტორობით (2007)


9. ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა სპორტის აკადემიაში“- . ძაგანია, . მნათობიშვილი, . ხვედელიძე (2007)


10.  ფეხბურთი“ - . რატიანი, . ჯაში (2008)


11.  ოლიმპიური სპორტი - სპორტი ყველასათვის“ - . ჩიტაშვილი. ზუბიტაშვილი (2009)


12.  ირბინე, გადახტი, ტყორცნე“ - . ტუღუში. გობირახაშვილი (2009)


13.  ძიუდოს განვითარების ისტორია“ -. რატიშვილი (2010)


14.  გზამკვლევების კრებული სპორტის სახეობებში, VII-XII კლ.“ - ავტორთა ჯგუფი (2010)


15.  სპორტი - გზამკვლევი მასწავლებლებისათვის, I-VI კლ.“ - . ძაგანია, . ქობალია (2011)


16.  ძიუდოისტთა სპორტული ფუნქციონირების პარამეტრები“ - . ზუბიტაშვილი (2012)


17.  ქართული სპორტის მატიანე“ - . ძაგანია (2012)


18.  რეაბილიტოლოგიის მორფოლოგიური საფუძვლები“ - . ხეცურიანი, . ქოჩაკიძე. მდივანი (2013)


19.  მძლეოსნობა - სწავლების მეთოდური რეკომენდაციები“ - . მაისურაძე (2013)


20.  ხელბურთი“- . გულბიანი, . ძაგანია (2013)


21.  სპეციალობის შესავალი“ - . იაშვილი, . ტუღუში (2013)


22.  ფიზიკური აღზრდის თეორია და მეთოდიკა“ - . კახიძე (2013)


23.  აკრობატული ხტომები “ - . მნათობიშვილი, . ტუღუში (2013)


24.  თანამედროვე ხუთჭიდი“ - . ზალდასტანიშვილი (2013)


25.  ფეხბურთი, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“ - . რატიანი, . ჯაში (2015)


26.  ფრენბურთი, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“ - . სიმონიანი (2015)


27.  კალათბურთი, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“ - . ლობჟანიძე (2015)


28.  მძლეოსნობა, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“  - . ტუღუში (2015)


29.  რაგბი, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“ - . ბენდიაშვილი (2015)


30.  ხელბურთი, გზამკვლევი მასწავლებლებისთვის, VII-XII კლ.“ - . ძაგანია (2015)


31.  პერიოდიზაცია, სპორტული წვრთნის თეორია და მეთოდოლოგია“ - Tudor Bompa (2009)

 

32.  სპორტისა და ვარჯიშის ფიზიოლოგია“ - Larry Kenney (2011)

 

33.  განტვირთვა და პიკირება“ - Inigo Mujika (2009)

 

34.  ძალისმიერი წვრთნის არსებითი საკითხები“ - Thomas Baechle (2008)

 

35.  ძიუდოს სპეციალიზაცია“ - Masao Takahashi (2005)

 

36. „კვლევის მეთოდები ფიზიკურ აქტივობაში“ - Jerry Thomas (2015)

 

37.  როგორ დავწეროთ საბაკალავრო ნაშრომი“ -Charles Lipson (2005)

 

38. "ძიუდოს სამსაჯო წესები" (თარგმანი) - ზუბიტაშვილი გიორგი (2016)

 

39. "საერთაშორისო და საქართველოს ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტები" - ჯ. ძაგანია (2016)