საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და
სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი

GEORGIAN STATE TEACHING UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT

საჯარო ინფორმაცია

უკან დაბრუნება

2014 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ: