2023-09-29

რექტორის არჩევნები

2023-09-29

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის არჩევნების შემაჯამებე ...

2023-09-29

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ...

2023-09-28

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ...

2023-09-25

ბრძანება 02-90

2023-09-21

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2023-09-20

სპორტის უნივერსიტეტის წარმომადგენლები - ევროპის სა ...

2023-09-19

ვულოცავთ !

2023-09-15

შიდა მობილობა!