2023-09-15

მასწავლებლის მომზადების პროგრამაზე საბუთების მიღებ ...

2023-09-13

უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2023 წლის 13 სექტე ...

2023-09-13

რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის არჩევნების შემაჯა ...

2023-09-12

ყურადღება!

2023-09-07

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

2023-09-07

ყურადღება!

2023-09-06

წინასწარი რეგისტრაცია მასწავლებლის მომზადების საგა ...

2023-09-03

ყურადღება! ინფორმაცია სპორტის უნივერსიტეტის რექტო ...

2023-09-01