2020-12-26

სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტთა საუნივერსიტეტო ონლ ...

2020-12-23

სტუდენტთა საყურადღებოდ !!!

2020-12-23

სპორტის უნივერსიტეტში ჩატარდა მოხსენება - „როგორ დ ...

2020-12-15

ყურადღება!

2020-12-05

ვულოცავთ!

2020-11-28

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური ონლაინ კონფერენცი ...

2020-11-25

2020-11-24

 საერთაშორისო კონფერენცია „სპორტი და ინოვაციები“

2020-11-11

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებულე