/ ბიბლიოთეკა / საბაკალავრო ნაშრომები

საბაკალავრო ნაშრომები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

 

2018

 

2019

 

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

2018

 

2019