/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / კათედრები

კათედრები

სპორტის უმაღლეს სასწავლებელში, თეორიული დისციპლინების კათედრებზე მოღვაწე პროფესორ-მასწავლებლები, მუდმივად ზრუნავენ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის მიმართულების განვითარებაზე საქართველოში. აქვეყნებენ წიგნებს, წერენ სტატიებს, მონაწილეობას ღებულობენ რესპუბლიკურ თუ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში და სხვა.

უნივერსიტეტში, შესაბამის კათედრებზე, სტუდენტები ეუფლებიან ანატომიას, ფიზიოლოგიას, ბიოლოგიას და ყველა იმ მნიშვნელოვან საგანს, რომლებიც ერთობლიობაში ხელს უწყობენ მაღალკვალიფიციური სპორტის რეაბილიტოლოგების ჩამოყალიბებას.

ფიზიკური მედიცინის და რეაბილიტაციის ფაკულტეტზე შემავალი კათედრებია:

 

image