/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

მწვრთნელთა ფაკულტეტი

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილები

 

ბაკალავრიატი - მწვრთნელი

 

მაგისტრატურა - მწვრთნელი

 

ბაკალავრიატი - სპორტის მენეჯმენტი

 

მაგისტრატურა - სპორტის მენეჯმენტი

 

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

 

სპეციალიზაცია