/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი / პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

მწვრთნელთა ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა

ფიზიკური აღზრდა და სპორტის მიმართულება (მწვრთნელები)

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა - 10:00 საათი, 2-3 ივლისი 2024

განმეორებითი დაცვა - 10:00 საათი, 10 ივლისი 2024

 

მწვრთნელთა ფაკულტეტის სპორტის მენეჯმენტის

სამაგისტრო პროგრამა

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა - 10:00 საათი, 5 ივლისი 2024

განმეორებითი დაცვა - 10:00 საათი, 12 ივლისი 2024

 

სამწვრთნელო პროფესიული პრაქტიკის ანგარიშის დაცვის განრიგი (მწვრთნელთა ფაკულტეტი)