/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამა

პრაქტიკის ანგარიშის დაცვა - 10:00 საათი, 4-5 ივლისი 2024

განმეორებითი დაცვა - 10:00 საათი, 11 ივლისი 2024