/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი / მაია ჩხარტიშვილი
(+995) 599 555 880
maia.chkhartishvili@sportuni.ge

მაია ჩხარტიშვილი

პროფესორი

განათლება

მაია ჩხარტიშვილმა 1983 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტის სამკურნალო ფაკულტეტი;

1984 მიენიჭა ექიმ-თერაპევტის კვალიფიკაცია;

2002 წელს დაიცვა დისერტაცია და მიენიჭა მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

 

სამუშაო გამოცდილება

1992-2001 წლებში იყო საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტის სპორტული მედიცინის კათედრის უფროსი მასწავლებელი;

2002-2007 წლებში – საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის მედიკო-ბიოლოგიური მიმართულების ასოცირებული პროფესორი;

2007-2011 წლებში – თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტის ფიზიკური მედიცინის დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2012-2015 წლებში – საპატრიარქოსთან არსებული წმინდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი;

2014 წლიდან დღემდე არის საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორი.

 

დამატებითი ინფორმაცია

გამოქვეყნებული აქვს 25 სამეცნიერო ნაშრომი;

2004 წლიდან არის სპორტული მედიცინის ასოციაციის წევრი;

2007 წელს მინიჭებული აქვს საქართველოს სპორტული მედიცინის ასოციაციის ჯილდო;

2008 წელს – საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის ჯილდო.