/ მწვრთნელთა ფაკულტეტის აკადემიური პერსონალი / ალექსანდრე თავართქილაძე
ჯემალ ძაგანია
გიორგი ზუბიტაშვილი
გენადი გიკაშვილი
დავით ყარანგოზაშვილი
მანანა მნათობიშვილი
ქეთევან ინასარიძე
ტრისტან გულბიანი
ქეთევან ქობალია
ალექსანდრე გობირახაშვილი
ედუარდ ფეროიანი
ვასილ ბაკაშვილი
ვასილ ლიპარტელიანი
ზაზა ჯაფარიძე
ზვიად მიქაძე
თამაზ ჯაში
თეიმურაზ ლორთქიფანიძე
მანუჩარ დვალი
ირაკლი დოლაბერიძე
მერაბ თხელიძე
ნინო ძაგანია
ნიკოლოზ გოგოლაძე
ნელი პაპუკაშვილი
მამუკა მაღლაკელიძე
მარიამ პაპიაშვილი
ედიშერ მაჩაიძე
გივი გოგოძე
ვახტანგ ლუაშვილი
ირინა სიმონიანი
იური გონაძე
ლევან მგელაძე
ლუდვიგ ღაღანიძე
მერაბ მაისურაძე
მერაბ მეტრეველი
ნიკოლოზ ლეშკაშელი
ნინო ბერიანიძე
რევაზ ვაწაძე
ალექსანდრე თავართქილაძე
(+995) 592 006 834
aleksandre.tavartkiladze@sportuni.ge

ალექსანდრე თავართქილაძე

ასისტენტ-პროფესორი

განათლება

ალექსანდრე თავართქილაძემ 1974 დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური კულტურის ინსტიტუტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. 1981-1985 წლებში სწავლობდა იმავე სასწავლებლის ასპირანტურაში.

2003 წელს, საქართველოს სულხან-საბა ორბელიანის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში წარმატებით დაიცვა დისერტაცია თემაზე – „სპორტსმენთა საწვრთნო პროცესის ეფექტურობის ამაღლების კომპლექსური მეთოდიკა (ჩოგბურთის მაგალითზე)“ და მიენიჭა პედაგოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.

 

სამუშაო გამოცდილება                                                                                                 

ალექსანდრე თავართქილაძე 1975 წლიდან  ირიცხებოდა საქართველოს ჩოგბურთის ნაკრები გუნდის კომპლექსური სამეცნიერო ჯგუფის შემადგენლობაში.

1985-2003 წლებში მუშაობდა საქართველოს სახელმწიფო ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის აკადემიის ფიზიოლოგიის კათედრასთან არსებული ლაბორატორიის გამგედ.

1982-1985 წლებში მუშაობდა იმავე სასწავლებელში, ბიომექანიკის და ბიომეტრიის კათედრაზე, მასწავლებლად.

1987-1989 წლებში, მოწვეული იყო სპორტის აკადემიასთან არსებულ მწვრთნელთა და მეთოდისტთა კვალიფიკაციის ამაღლების კურსებზე, სადაც კითხულობდა ლექციებს და ატარებდა პრაქტიკულ მეცადინეობებს სპეცკურსში – „ტექნიკური საშუალებების გამოყენება მაღალკვალიფიციური სპორტსმენების მომზადების პროცესში“.

2003-2007 წლებში კითხულობდა სალექციო კურსებს ფიზიოლოგიაში.

 

დამატებითი ინფორმაცია

ალექსანდრე თავართქილაძეს გამოქვეყნებული აქვს 38 სამეცნიერო ნაშრომი.

მას დადგენილი აქვს მუდმივი, წყვეტილი და ინდუქციური დენების კომბინაციის მეშვეობით, სპორტსმენთა წვრთნის პროცესზე და დაშავებული სპორტსმენების რეაბილიტაციის მიმდინარეობაზე დადებითი გავლენა, რაც 1984 წელს საბჭოთა კავშირის გამომგონებელთა საავტორო მოწმობით (N1090419) არის დადასტურებული.