/ სიახლე / ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწა...

ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტიდან კიდევ ერთი სასწავლო მობილობა განხორციელდა

„სპორტის უნივერსიტეტის, მწვრთნელთა ფაკულტეტის სტუდენტმა ზაირა აამარმა,  ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფარგლებში ERASMUS+ -ის სტიპენდია მოიპოვა და 2022/20023 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემეტრში  სწავლას სოფიაში,  ეროვნული სპორტის აკადემია „ვასილ ლევსკი“- ში გააგრძელებს.

ეროვნული სპორტის აკადემია „ვასილ ლევსკი“ ჩვენი უნივერსიტეტის პარტნიორია და მომავალშიც გაგრძელდება თანამშრომლობა, როგორც სტუდენტების  ასევე აკადემიური და ადმინისტრაციული თანამშრომლების მობილობის თვალსაზრისით.