/ სიახლე / იხილეთ სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმები...