/ სიახლე / აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შესახებ...