/ სიახლე / გთავაზობთ სპორტული ტურის შედეგებს...

გთავაზობთ სპორტული ტურის შედეგებს

2024-2025 სასწავლო წელს საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის (მწვრთნელი) საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის უფლების მოპოვების მიზნით ჩატარებული შიდა (სპორტული) ტურის შედეგები!

 

შედეგები იხილეთ თანდართულ ფაილში