2024-07-11

ვაკანსია ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი ...

2024-07-09

ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე კონ ...

2024-06-28

გთავაზობთ სპორტული ტურის შედეგებს

2024-06-03

ყურადღება!

2024-05-16

მთავრობის დადგენილებით 17 მაისი უქმე დღედ გამოცხად

2024-05-14

საქართველოს უნივერსიტეტების ერთობლივი განცხადება

2024-05-02

უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ

2024-04-29

მალხაზ ბიბილურის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობ ...

2024-04-29

მურად ფახურიძის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა ...