2024-02-21

აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შეს

2024-02-19

გარდაიცვალა ლეგენდარული ქართველი ფალავანი ლევან თ ...

2024-02-08

სტუდენტურ თვითმმართველობაში ორ ვაკანტურ ადგილზე არ ...

2024-01-30

აკადემიურ თანამდებობაზე კონკურსის გამოცხადების შეს

2024-01-26

თვითმმართველობის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

2024-01-23

იხილეთ სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების შემა ...

2024-01-22

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნები

2024-01-09

რექტორის არჩევნების გამოცხადების შესახებ

2023-12-22

სტუდენტური თვითმმართველობის არჩევნების დანიშვნის შ