2024-05-16

მთავრობის დადგენილებით 17 მაისი უქმე დღედ გამოცხად

2024-05-14

საქართველოს უნივერსიტეტების ერთობლივი განცხადება

2024-05-02

უქმე დღეების განსაზღვრის შესახებ

2024-04-29

მალხაზ ბიბილურის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობ ...

2024-04-29

მურად ფახურიძის ასოცირებული პროფესორის თანამდებობა ...

2024-04-14

გამოცხადდა კონკურსი მობილობისთვის ERASMUS+ სტუდენტ ...

2024-03-29

მწვრთნელთა ფაკულტეტზე ჩაბარების მსურველ აბიტურიენტ ...

2024-03-12

სპორტის უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ

2024-03-12

რექტორის არჩევნების შედეგები