2021-09-16

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფ ...

2021-09-16

მთავრობის გადაწყვეტილება

2021-09-14

ცვლილება სამაგისტრო პროგრამებზე არსებულ ვაკანტურ ა ...

2021-09-10

სპორტის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების შეხვედრა ს ...

2021-09-07

2021-09-06

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით ჩარიცხულ აბიტურიენტთა ...

2021-09-04

სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენთთა საყურადღებოდ!

2021-09-04

2021-09-04

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტების სახელმწი ...