2023-05-01

არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი

2023-05-01

სპორტის უნივერსიტეტში ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ...

2023-04-26

III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „ ...

2023-04-26

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტის დე ...

2023-04-23

ვულოცავთ!

2023-04-23

ვულოცავთ!

2023-04-13

III საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია

2023-04-10

სამეცნიერო-კვლევით მოწყობილობებთან მუშაობის სპეციფ

2023-04-09

სპორტის უნივერსიტეტს ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფ ...