2023-04-02

სპორტის უნივერსიტეტს ERASMUS+ გაცვლითი პროგრამის ფ ...

2023-03-30

სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტი მერი არაბიძე ევროპი ...

2023-03-10

BATUMI BOOK & HIGHER EDUCATION 2023

2023-03-01

დეკანების არჩევნები

2023-02-24

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის ...

2023-02-21

ყურადღება!

2023-02-17

სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ჯემალ ძაგ ...

2023-11-05

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

2023-02-09

სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი აკრე ...