2023-02-21

ყურადღება!

2023-02-17

სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი, პროფესორი ჯემალ ძაგ ...

2023-11-05

აკადემიური საბჭოს დადგენილება

2023-02-09

სამაგისტრო პროგრამა ფიზიკური აღზრდა და სპორტი აკრე ...

2023-01-26

სპორტის უნივერსიტეტში სტუდენტური თვითმმართველობის ...

2023-01-14

სპორტის უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი ჯემალ ძაგ ...

2022-12-14

ყურადღება! ცხადდება კონკურსი

2022-12-14

აკადემიური პერსონალის საკონკურსო კრიტერიუმები

2022-11-14

სანდრო ბაზაძე მსოფლიო თასის მფლობელია !