/ ბიბლიოთეკა / ელექტრონული სახელმძღვანელოები

ელექტრონული სახელმძღვანელოები

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, 80 - საიუბილეო გამოცემა (ჯემალ ძაგანია, გიორგი ზუბიტაშვილი, მამია ტუღუში)

მწვრთნელთა ფაკულტეტი (კათედრები და ძირითადი ლიტერატურა)

ფიზიკური აღზრდის და სპორტის თეორიის, მეთოდიკის, მენეჯმენტისა და ისტორიის კათედრა

ფიზიკური აღზრდის და სპორტის თეორია და მეთოდიკა

მენეჯმენტი

ისტორია

პედაგოგიკის, ფსიქოლოგიის და სოციოლოგიის კათედრა

პედაგოგიკა

ფსიქოლოგია

სოციოლოგია

კონფლიქტოლოგია

სპორტთამაშების კათედრა

ფეხბურთი

რაგბი

ხელბურთი

კალათბურთი

ფრენბურთი

მაგიდის ჩოგბურთი

ჭადრაკი

მოძრავი თამაშები

სპორტის გამოყენებითი სახეების და ორთაბრძოლების კათედრა

ძიუდო

ქართული ჭიდაობა

თავისუფალი ჭიდაობა

აღმოსავლური ორთაბრძოლები

ფარიკაობა

ტყვიის სროლა

ძალოსნობა

სპორტის მასობრივი სახეების კათედრა

მძლეოსნობა

ცურვა

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი (კათედრები და ძირითადი ლიტერატურა)

ანატომიის, ფიზიოლოგიის, ბიოლოგიისა და ბიოქიმიის კათედრა

სპორტული მედიცინის და კინეზოლოგიის კათედრა

დოპინგი

ქართული და უცხო ენების კათედრა

ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრა

სამაგისტრო პროგრამები

სამაგისტრო პროგრამა: ფიზიკური აღზრდა და სპორტი (მწვრთნელი)

სპორტული წვრთნის თეორია და მეთოდოლოგია

ფიტნესი

მძლეოსნობის სპეციალიზაცია

ტანვარჯიშის სახეობათა სპეციალიზაცია

საწყალოსნო სპორტის სახეობათა სპეციალიზაცია

კალათბურთის სპეციალიზაცია

კრივის სპეციალიზაცია

ჭადრაკის სპეციალიზაცია

მეცნიერული კვლევის მეთოდები სპორტში

სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის საფუძვლები

სამაგისტრო პროგრამა: ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია

სამაგისტრო პროგრამა: სპორტის მენეჯმენტი

რიდერები