2022-2023 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
2021-2022 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
2020-2021 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი