/ სიახლე / სტუდენტურ თვითმმართველობაში ორ ვაკანტურ ადგილზე არჩევნების დანიშვნის შესახებ...