/ პლაგიატის, აკადემიურ თავისუფლებისა და კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ / საკონტაქტო e-mail

საკონტაქტო e-mail

პლაგიატის, აკადემიურ თავისუფლებისა და კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ კითხვების არსებობის შემთხვევაში გვთხოვთ მოგვმართოთ მეილზე

plagiarism@sportuni.edu.ge