/ სიახლე / ხარისხის სკოლის ორგანიზებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის დაიწყო ტრენინგების ციკ...

ხარისხის სკოლის ორგანიზებით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის დაიწყო ტრენინგების ციკლი

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის „ხარისხის სკოლის“ ორგანიზებით, რომლის ფუნქციასაც წარმოადგენს საგანმანათლებლო დაწესებულებებისთვის, ექსპერტებისთვის და ყველა დაინტერესებული მხარისთვის განათლების ხარისხის განვითარებაზე ორიენტირებული ღონისძიებების დაგეგმვა-ორგანიზება, დაიწყო ტრენინგების ციკლი თემაზე - „უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისობაში მოყვანა ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“.12 თებერვლის ტრენინგი დაეთმო „საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების, მათემატიკისა და სტატისტიკის“ მიმართულებებს.

 

წყარო: განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი