/ სიახლე / კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა «დისტანციური განათლება: ინოვაციური მეთოდები და ციფრული ტექნოლო...

კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა «დისტანციური განათლება: ინოვაციური მეთოდები და ციფრული ტექნოლოგიები».

 

 

 

ლუიის ეროვნული უნივერსიტეტის (ნოი საცი, პოლონეთი) ბიზნეს კოლეჯი აცხადებს რეგისტრაციას პედაგოგების კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამაზე «დისტანციური განათლება: ინოვაციური მეთოდები და ციფრული ტექნოლოგიები». პროგრამა მოიცავს 150 საათსა და 4 მოდულს. კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა ტარდება ონლაინ ფორმატით, ინოვაციური ციფრული პლატფორმის CloudA - ის საფუძველზე. კურსები ჩატარდება 29 ივნისიდან - 31 ივლისის ჩათვლით. კურსის ღირებულება შეადგენს 130 ევროს.

მოდული 1. დისტანციური განათლება: გამოცდილება და პერსპექტივები. (30 საათი / 1 ECTS კრედიტი)

 • 21-ე საუკუნეში მაღალკვალიფიციური სპეციალისტების ტრენინგი: დისტანციური განათლების როლი და შესაძლებლობები.
 • ლუიის ეროვნული უნივერსიტეტის ბიზნეს კოლეჯის ინოვაციური ხელმძღვანელობა დისტანციური განათლების სფეროში: CloudA ინტეგრირებული IT სისტემის უნიკალური თვისებები.
 • დისტანციური განათლება ციფრულ ხანაში: თვალი მომავალში.

მოდული 2. დისტანციური სწავლება მოქმედებაში. CloudA IT სისტემა: სტუდენტთა სრულყოფილი მომსახურება. (60 საათი / 2 ECTS კრედიტი)

 • გრაფიკი, სასწავლო გეგმა და ვირტუალური ჟურნალი.
 • სასწავლო მასალები, დავალებები, ტესტები, შეფასება.
 • ინტერაქტიულ კურსებში მონაწილეობა და ლექტორებთან კონტაქტი.
 • გადასახადების, სტიპენდიების, ფორმირებისა და შესვლის განაცხადის დამუშავება.
 • დისერტაციის წერა.
 • მობილური პროგრამა დისტანციური სწავლებისთვის.

მოდული 3. მულტიკასტი. ციფრული ტექნოლოგიების მოწინავე მიღწევების გამოყენება დისტანციურ განათლებაში. (30 საათი / 1 ECTS კრედიტი)

 • მულტიკასტის განსხვავება დისტანციური ელექტრონული სწავლების კლასიკური ფორმებიდან.
 • მრავალკლასიანი გადაცემა.
 • გაკვეთილებზე მონაწილეობა მსოფლიოს ნებისმიერი ადგილიდან ნებისმიერი მობილური მოწყობილობით.

მოდული 4. მასწავლებლის მუშაობის თავისებურებები თანამედროვე ციფრული დისტანციური პლატფორმაზე. (30 საათი / 1 ECTS კრედიტი)

 • ციფრული ხანაში მუშაობისთვის საჭირო ტექნიკური და ინფორმაციული კომპეტენციების შემუშავება.
 • თანამედროვე მასწავლებლის სოციოკულტურული და ენობრივი კომპეტენციები.
 • ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით პედაგოგიური პერსონალის პროფესიონალური უნარ-ჩვევების შეძენა და განვითარება.

ყველა, ვინც წარმატებით გაივლის კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამას, ეძლევა შესაბამისი სერტიფიკატი.

მონაწილეობის პირობების შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი, ბმულზე: https://www.wsb-nlu.edu.pl/en/internship

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე:

https://wsb-nlu.clouda.edu.pl/WydarzeniaZapisy/Formularz/81

უნივერსიტეტის ვებ-გვერდი:

http://wsb-nlu.edu.pl

განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 2020 წლის 20 ივნისი.