/ სიახლე / მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა საყურადღებოდ!...

მასწავლებელთა მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხულ პირთა საყურადღებოდ!

იხილეთ სასწავლო მეცადინეობის ცხრილი