/ სიახლე / 2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები განისაზღვრა...

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები განისაზღვრა

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ვადები განისაზღვრა. მობილობის მსურველ პირებს ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაცია 2020 წლის 22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე შეეძლებათ.

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის მობილობის ფარგლებში, დაწესებულებების მიერ მობილობის წესით მისაღები სტუდენტების ადგილების რაოდენობის მართვის სისტემაში წარმოდგენის ვადა განისაზღვრა – 2020 წლის 8 იანვრიდან 2020 წლის 17 იანვრის ჩათვლით.

განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემის ინფორმაციით, მობილობის წესით ჩასარიცხ პირთა შესახებ დაწესებულებების სამართლებრივი აქტების პროექტების საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრში ელექტრონულად ასახვის ვადა განისაზღვრა – 2020 წლის 12 თებერვლიდან 2020 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით პერიოდი.

წყარო: www.edu.aris.ge