/ აბიტურიენტებისთვის / მისაღები (შიდა) სპორტული ტურის დებულება, ნორმატივები

მისაღები (შიდა) სპორტული ტურის დებულება, ნორმატივები