2022-04-04

საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური ონლაინ კონფერენცი ...

2022-04-01

კათედრის ხელმძღვანელების არჩევნების გამოცხადების შ

2022-03-28

2022-03-22

მოიტანე მაკულატურა - გადაარჩინე გარემო #ეკომეგობრუ ...

2022-06-15

2022-03-14

გიორგი ზუბიტაშვილი - „სამეცნიერო ნაშრომზე მუშაობის ...

2022-03-01

2022 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის რეგისტრ

2022-02-28

Erasmus + გაცვლითი პროგრამა

2022-02-14