2021-11-05

ვულოცავთ! ლაშა ტალახაძე სპორტის უნივერსიტეტის სტუდ

2021-11-01

2021-10-29

სპორტის უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის ...

2021-10-29

შეხვედრა სპორტის უნივერსიტეტის და რომის სახელმწიფო ...

2021-10-28

სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრე ...

2021-10-21

ბულგარეთის ვასილ ლევსკის ეროვნული სპორტის აკადემიი ...

2021-10-16

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის ...

2021-10-08

2021-10-05

Erasmus+ სტუდენტთა გაცვლითი პროგრამა