/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / 2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ცხრილები

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საგამოცდო ცხრილები

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

2023-2024 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

 

ბაკალავრიატი

 

მაგისტრატურა

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა