/ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი / საგამოცდო ცხრილები

საგამოცდო ცხრილები

ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი

2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილები

 

ბაკალავრიატი

 

მაგისტრატურა

 

ქართულ ენაში მომზადების პროგრამა