/ მწვრთნელთა ფაკულტეტი

ჯემალ ძაგანია

პროფესორი

გიორგი ზუბიტაშვილი

პროფესორი

გენადი გიკაშვილი

პროფესორი

გიული კახიძე

პროფესორი

დავით ყარანგოზაშვილი

პროფესორი

მამია ტუღუში

პროფესორი

მანანა მნათობიშვილი

პროფესორი

ტრისტან გულბიანი

პროფესორი

ქეთევან ქობალია

ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე გობირახაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

დავით კვაჭაძე

ასოცირებული პროფესორი

ედუარდ ფეროიანი

ასოცირებული პროფესორი

ვასილ ლიპარტელიანი

ასოცირებული პროფესორი

ზაზა ჯაფარიძე

ასოცირებული პროფესორი

ზვიად მიქაძე

ასოცირებული პროფესორი

თამაზ ჯაში

ასოცირებული პროფესორი

თეიმურაზ ლორთქიფანიძე

ასოცირებული პროფესორი

ირაკლი დოლაბერიძე

ასოცირებული პროფესორი

მერაბ თხელიძე

ასოცირებული პროფესორი

ნელი პაპუკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი

ალექსანდრე თავართქილაძე

ასისტენტ პროფესორი

გივი გოგოძე

ასისტენტ პროფესორი

ედიშერ მაჩაიძე

ასისტენტ პროფესორი

ვახტანგ ლუაშვილი

ასისტენტ პროფესორი

ირინა სიმონიანი

ასისტენტ პროფესორი

იური გონაძე

ასისტენტ პროფესორი

ლევან მგელაძე

ასისტენტ პროფესორი

ლუდვიგ ღაღანიძე

ასისტენტ პროფესორი

მერაბ მაისურაძე

ასისტენტ პროფესორი

მერაბ მეტრეველი

ასისტენტ პროფესორი

ნიკოლოზ ლეშკაშელი

ასისტენტ პროფესორი

ნინო ბერიანიძე

ასისტენტ-პროფესორი

რევაზ ვაწაძე

ასისტენტ პროფესორი

ანზორ ჯაფარიძე

ასისტენტი

მამუკა მაღლაკელიძე

ასისტენტი

მარიამ პაპიაშვილი

ასისტენტი

ნიკოლოზ გოგოლაძე

ასისტენტი